top of page

COOKIES

Tisztelt Érintett! 

 

A New Line Kft. weboldala használata során Ön az észrevételének megküldésekor személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre. 

Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikkei alapján a Szolgáltató köteles tájékoztatni az Érintetteket. A Delta cégcsoportba tartozó vállalatok - így a New Line Kft. is - a jogszabályi kötelezettségüknek az alábbi linken található Adatvédelmi tárgyú tájékoztatóval tesz eleget: 

 

https://www.delta.hu/adatvedelem 

 

Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy Érintettként Ön jogosult jogokat gyakorolni velünk szemben. Különösen a következő jogokkal rendelkezik: 

  • Hozzáférési jog: A GDPR 15. cikkének megfelelően Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy feldolgozzuk vagy sem, és milyen mértékben dolgozzuk fel az Önnel kapcsolatos személyes adatokat. 

  • Helyesbítéshez való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy javítsuk a tárolt adatait a GDPR 16. cikkével összhangban. 

  • Törléshez való jog: Önnek joga van a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke szerint. 

  • Tiltakozáshoz s korlátozáshoz való jog: Önnek joga van a személyes adatok kezelésének korlátozásához a GDPR 18. cikkének megfelelően. 

  • Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van a GDPR 20. cikkének megfelelően az Önnel kapcsolatos személyes adatok megszerzéséhez, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában, és továbbítani ezeket az adatokat egy másik kezelőnek. 

  • Joga van a felügyeleti hatósághoz (NAIH[1]) panasz esetén bejelentést benyújtani a GDPR 13. 

cikk (2) bekezdés d) pontja alapján. 

  

                 

A szabályzatnak a New Line weboldalára vonatkozó része:  

A weboldalon regisztrációra nincs szükség, azonban észrevételt tehet, ehhez pedig szükséges megadni a nevét és email címét. Az adatok megadása önkéntes, de az észrevétel elküldéséhez kötelező. A szolgáltatott adatok a visszajelzés érdekében tárolásra kerülnek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja, az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatokat kizárólag a levelezési rendszerünkben tároljuk. A személyes adatok tárolása a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik. Tárolása éppen ezért az abból fakadó igény érvényesítésének elévüléséig történik. 

Az Érintett visszavonhatja korábban adott hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A részletes tájékoztató elérhető itt.

[1] Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest Pf.: 5  

bottom of page