top of page

VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN

A New Line Kft.  minősített szállítóként csatlakozott a “Vállalkozz digitálisan!” elnevezésű GINOP-3.2.1 Modern Vállalkozások Programja projekthez, aminek keretében több kedvezménnyel igyekszik elősegíteni a KKV-k digitális fejlődését, mindennapi üzleti tevékenységük hatékonyabbá tételét.

 

További információk a GINOP-3.2.1- 15-2015- 00001 projekt részleteiről a Modern Vállalkozások Programjának hivatalos weboldalán.

 

A program keretében a New Line Kft. alábbi termékei érhetők el a regisztrált résztvevők számára.

PTSS Designer Vállalkozz Digitálisan

Menetrend- és hálózattervező szoftverünkkel hatékonyan tervezhető meg a szolgáltatás járat és útvonal szinten. 

A szoftverben elkészíthető a járatok alaphálózata (megállóhelyekkel és útvonalakkal) akár különböző verziókban is, de a rendszerünk alkalmas igényvezérelt járatok tervezésére is. A menetrendek összeállítása járatszintű lebontáson lapul, így a fordák megtervezése és összeállítása is könnyedén megvalósítható. 

A különböző alapparaméterek figyelembe vételén túl (pl. járműtípusok, napszakok, idősávok, garázsok) a busz, villamos és troli járatok is kezelhetők.

Menetrend- és hálózattervező

Szoftverek

PTSS Vemo - Vállalkozz Digitálisan
Forgalomirányítás és diszpécseri szoftver

A közlekedési vállalat központján belül a napi munkát a járműflotta napi forgalmával kapcsolatos teendők, diszpécseri munka ellátása határozza meg., így ennek támogatása kiemelt jelentőségű.

A program célja a forgalomirányító személyzet részére a valós idejű járat-, járművi- és járművezetői tevékenységre vonatkozó adatok megjelenítése és kezelése, valós beavatkozások elvégzésének lehetősége.

Ezen feladaton belül a monitorozási és beavatkozási funkciót áttekintő felületek, sematikus ábrák és különböző nézetek (pl. jármű, sofőr,  útvonal) segítik.

Szolgáltatási szint menedzsment (SLA) modul
PTSS SLA - Vállalkozz Digitálisan
PTSS PAX - Vállalkozz Digitálisan
PTSS Fare - Vállalkozz Digitálisan
PTSS Office - Vállalkozz Digitálisan
PTSS Onboard (OBU) - Vállalkozz Digitálisan

A szolgáltatási paraméterek teljesülését Service Level Agreemen (SLA)-modulon keresztül lehet nyomon követni. A mérés kiterjedhet a megtett kilométerre, a késések és kimaradt járatok százalékos vagy abszolút értékére, akár járat- és vonalszintű mérésekre is, amelyeket aggregáltan is ki lehet mutatni és értékelni riportokon keresztül.

Az SLA-modulnak létezik szolgáltatói és megrendelői oldali kialakítása, amely az eltérő szerepeknek megfelelő részletezettségel bír. Megrendelői oldalon képesek vagyunk többszolgáltatós környezet támogatására is.

Utastájékoztatási tevékenység menedzselése

Utasinformációs rendszerünk olyan integrált audio és vizuális utastájékoztató rendszer, amely képes a dinamikus utastájékoztatáshoz szükséges elemek kiszol­gálására is. Legfőbb jellemzője, hogy széleskörűen konfigurálható és nagymérték­ben testre szabható, valamint könnyen integrálható a vállalati környezetekhez.

 

A szoftver automatikusan frissíti a menetrendi információkat a közös adatbázis­ból szabványos webszerviz interfészeken keresztül, online módon. A rendszerkarbantartó felületei segítségével a menetrendi adatok bővíthetők a társvállala­tok menetrendi információs adataival, illetve képes a szabványos interfészeken keresztül információkat fogadni, vagy szolgáltatni. A képernyőn megjelenő in­formációk szabadon definiálhatóak a meglévő adatokból a szoftver webalapú konfigurációs paneljén.

Pénzügyi műveletek 

A pénzügyi műveletek támogatása a legszorosabban kapcsolódik a különböző fizetési megoldásokhoz és tranzakciókhoz, amelyeket a fedélzeten, a pénztárakban vagy a különböző automatáknál végeznek.

Itt érhetők el a jegykiadó funkciókkal kibővített járműfedélzeti eszközök (OBU) értékesítési adatai és válik lehetővé a jegykiadók paraméterezése, valamint a szoftveres karbantartások, frissítések elvégzése. 

A pénzügyi modul interfészein keresztül lehet kapcsolódni a különböző fizetési módokhoz tartozó autonóm vagy félautonóm rendszerekhez és a vállalati ERP-hez is.

Operációs támogatás

​A vállalat közlekedési tevékenységének operatív ellátásával kapcsolatos tevékenységek kezelése elengedhetetlen a működéshez.

Az erőforrások kezelése az egyik legfontosabb tevékenység ezen a területen: ide tartozik a vezénylések kialakítása és azok menedzselése, a teljesítmények elszámolása, vagy a menetlevelekkel kapcsolatos teendők ellátása is. Ennek része a különböző foglalkoztatási formák, személyi- és járművi vizsgák és engedélyek is.

A rendszer fontos funkciója a különböző nyilvántartások, utasítások, fegyelmi ügyek, balesetek vagy panaszok kezelése, de a jelentések, korlátozások menedzselése is.

Járművi működéstámogatás

A járművekkel való aktív kapcsolattartás mind munkairányítási, mind pedig közlekedésinformatikai szempontból kritikus, a járművezetővel és a járművel való kapcsolattartás elengedhetetlen a hatékony működéshez.

A fedélzeti egység (OBU) a járművi működés magja. Ez az egység szolgáltatja a jármű helyzetéről az információt a központ felé, ezen keresztül jut el a járművezetőhöz a napi feladat,  ezzel végzi a teendőit, valamint ez a berendezés vezérli a fedélzeti berendezéseket és funkciókat is.

Az OBU-n kialakított szoftveren keresztül valósítható meg integráltan mindez, amibe bele tartozik a járművezetői mellett a diszpécseri, ellenőri munka helyi támogatása és adminisztratív kezelése is.

Integrált fedélzeti modulok
 

PTSS OnBoard Base

Alap járműfedélzeti modul, amely tartalmazza a kommunikációs interfészeket, valamint a naplózási és járműkövető azonosítási funkciókat. Megjeleníti és vezérli a fedélzeti kliens szoftver felületeit.

PTSS OnBoard Driver

A járművezető számára fontos irányítási feladatokat kezelő modul. Feladatlisták, üzenetváltások és vezetői statisztikák kezelése a modul feladata. Kezeli a központtal fenntartott szöveges üzeneteket és beszédkapcsolatot.

PTSS OnBoard PAX

Képi és hangos utastájékoztatási elemek vezérlő komponense. Támogatja a több zónás hangosítást, a különböző LED kijelzők, LCD monitorok és reklámtáblák adatokkal való ellátását és vezérlését.

PTSS OnBoard DATA

Járműfedezeti adatgyűjtő modul, amely a jármű műszaki paramétereit monitorozza, rögzíti és továbbítja a központ számára.

PTSS OnBoard Card

A fedélzet járművezetők, illetve az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére szolgáló modul.

Hardverek

PTSS OBU Standard
New Line Kft. OBU

Az OBU (OnBoard Unit) egy rezgés- és rázkódástűrő ipari kivitelű fedélzeti számítógép érintőképernyővel és nyomógombokkal, melyet felhasználói interakciókra terveztek.

 

A fedélzeti egység kezeli mind a képi- és hangos utastájékoztató eszközöket, integrálja továbbá a jegyérvényesítőt, a kamerarendszert, az utasszámlálót és a műszaki szenzorokat, illetve alkalmas a GSM hálózaton keresztüli adat és hangkommunikációra.

 

Az eszközre csatlakoztatott digitális és analóg jeleket a készülék beolvassa és tárolja. Az OBU különböző szenzorokkal, érintésmentes kártyaolvasóval, jegynyomtatóval, további csatlakozási lehetőségeket biztosító egységekkel is kiegészíthető.

Jellemzők:

  • Megbízható (1% alatti meghibásodás), nagy mennyiségű sorozatgyártás

  • Fedélzeti perifériák vezérlése

  • Kommunikációs csatornák

  • Érintőképernyő és funkciógombok

  • Ipari kivitel

Card reader - Vállalkozz Digitálisan
Kártyaolvasó

Érintésmentes kártyaolvasó: a New Line fedélzeti számítógépéhez csatlakoztatható - fedélzetre optimalizált - RFID technológiájú kártyák olvasására szolgáló eszköz.

bottom of page